Verkeersangst

Verkeersangst is een verzamelwoord voor diverse soorten van angst, waardoor iemand belemmerd wordt in het functioneren in het verkeer. Verkeersangst komt veel voor, ook bij mensen die hun rijbewijs al in het bezit hebben. De één ervaart verkeersangst als een lastige bijkomstigheid, voor een ander zijn verkeersangst en de gevolgen ervan een groot probleem.
Mensen met verkeersangst kunnen in de diverse situaties (grote) spanningen voelen, denk hierbij aan het rijden in parkeergarages, bij het inhalen- of invoegen op de autosnelweg, het rijden tijdens de spits of het in- of uitparkeren van de auto. Het oplopen van die spanningen kan leiden tot het gevoel van verwarring, het opeens niet meer te weten wat je moet doen,  het bang zijn dat de motor afslaat of het niet meer denken te weten hoe in te moeten parkeren. Het kan voorkomen dat er emotionele oorzaken ten grondslag aan verkeersangst liggen, denk aan onvoldoende mate van zelfvertrouwen, fobische klachten of het meemaken van een verkeersongeval.

Wat kunnen we er aan doen?
De aanpak is zeer individueel gericht. In ieder geval zul je stap voor stap in een training en begeleiding leren zelfstandig en met een goed gevoel te kunnen rijden. Dit alles gericht op je verkeersangstprobleem met als gevolg dat je zelfvertrouwen, je rijstijl, je waarnemingstechnieken en je rijplezier duidelijk in niveau zullen toenemen.
Wij beseffen dat verkeersangst niet een probleem is waar mensen veelal mee te koop willen lopen en zullen dit probleem dan ook met de nodige discretie behandelen. Rijschool Mathu beschikt over de nodige kennis en vaardigheden om samen met jou het probleem verkeersangst in kaart te brengen en te verminderen of zelfs te verhelpen. Wij bieden ook de mogelijkheid om privé-les te nemen, hetgeen voor mensen met verkeersangst onnodige stress zal verminderen.


 

Reacties gesloten